Ways to Make Freight Forwarding More Cost-Efficient


 Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξοικονομήσεις χρήματα και κόστος από τις υπηρεσίες προώθησης αποστολών.


Freight forwarders are those people or firms that bridge the gap between the shipping firms and importers/exporters. They play a vital role in the international trading business because they make sure the smooth delivery of various products and good throughout the world. Unluckily, shipping rates continue to increase because of the complexities involved in a global shipping process.

Οι εταιρείες που προωθούν αποστολές, ουσιαστικά αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε εταιρείες μεταφορών και εισαγωγείς/εξαγωγείς. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς αναλαμβάνουν την ασφαλή αποστολή διάφορων προϊόντων και αγαθών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα έξοδα αποστολής συνεχώς αυξάνονται λόγω της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει παγκοσμίως τις διαδικασίες αποστολής.

In addition to this, some forwarders link in unprofessional activities in the goal to exploit inexperienced people in the global trading process. They tend to take benefit of their customers via overcharging. Therefore, it is vital to educate yourself on how you can ship your products overseas without paying unimportant costs. Here are some cost-cutting tips that can support you lower your freight forwarding expenses.

Επιπρόσθετα, μερικές εταιρείες προώθησης αποστολών διασυνδέονται με μη-επαγγελματικές δραστηριότητες με στόχο να εκμετταλευτούν όσους δεν έχουν εμπειρία στις διαδικασίες του παγκόσμιου εμπορίου. Τείνουν να εκμετταλεύονται τους πελάτες τους υπερχρεώνοντας τους. Για αυτό είναι σημαντικό να "εκπαιδευόμαστε" στο πως μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα μας παγκοσμίως χωρίς να πληρώνουμε περιττά έξοδα. Εδώ είναι μαζεμένες μερικές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν να μειώσετε τα έξοδα προώθησης των αποστολών σας.

Know the present currency exchange rate – some forwards may try to inflate the exchange rate in order to make additional profits without declaring it to you. Thus, it is important to check the present dollar exchange rate at which the agent is converting the freight-bills into the domestic currency. USGo.Buy http://www.usgobuy.com/en/send-to/kazakhstan.html helps you in this way.

Θα πρέπει να γνωρίζεις τις ισοτιμίες κάθε στιγμή - Κάποιοι μπορεί να προσπαθήσουν να "πληθωρήσουν" την ισοτιμία, προκειμένου  να βγάλουν περισσότερα χρήματα, χωρίς φυσικά να στο ξεκαθαρίσουν εξαρχής. Έτσι, είναι σημαντικό να ελέγχουμε τις εκάστοτε ισοτιμίες με τις οποίες ο κάθε συνεργάτης μετατρέπει τα έξοδα αποστολής στο εγχώριο νόμισμα. Το USGo.Buy σε βοηθάει σε αυτό το θέμα. 


Only pay for the real shipment – Always ensure the total weight or volume of your cargo is the same with what is indicated on the Waybill or Bill of Lading. There are cases where the volume or weight of a consignment is over declared which results to a rise in charges.

Μάθε να πληρώνεις μόνο  την πραγματική αποστολή - Διαβεβαιώσου ότι το συνολικό βάρος ή ο όγκος της αποστολής (παγκοσμίως οι αποστολές χρεώνονται είτε με το βάρος είτε με τον όγκο, ανάλογα πιο είναι μεγαλύτερο) είναι ίδιος με αυτόν που αναγράφεται στον αριθμό αποστολής.Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο όγκος ή το βάρος της φορτωτικής είναι μεγαλύτερο από το δηλωμένο, γεγονός που οδηγεί σε υπερχρέωση της αποστολής.

Select a cost-friendly transit time and route – These are cases where the freight costs of a slower transit time or indirect route are affordable than taking a quicker transit time or direct route. So, if you are not in hurry to have your items delivered and you can still afford a couple of days more for transit, then a indirect way will be the most economical choice for you. For more detail visit USGO_Buy site http://www.usgobuy.com/en/send-to/kenya.html


Προσπάθησε να επιλέξεις μια οικονομική αποστολή όσον αφορά τον χρόνο και την διαδρομή. - Σε αυτές τις περιπτώσεις μια αποστολή με μεγαλύτερο χρόνο μεταφοράς ή με μια έμμεση διαδρομή μπορεί να είναι πιο οικονομική σε σχέση με μια πιο σύντομη και άμεση διαδρομή. Έτσι, αν δεν επείγεσαι να έχεις τα αντικείμενα σου άμεσα και μπορείς να περιμένεις λίγες μέρες ακόμα, ίσως μια έμμεση διαδρομή είναι η πιο οικονομική σου επιλογή. ΓΙα περισσότερες λεπτομέρειες μπες στο USGO_Buy.

Διάβασε επίσης:The KM Projects
Not just another beauty blog


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

*ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ*
Παρακαλώ MHN αφήνετε link για τα blog σας, η κείμενα που παραπέμπουν εμένα η τα μέλη του blog μου να τα επισκεφτούν στα σχόλια, γιατί το βρίσκω άκομψο και δεν θα δημοσιεύονται.
Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...